Disclaimer

Italiaans Restaurant Vaticano kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die op of via deze website wordt verstrekt. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zowel Italiaans Restaurant Vaticano alsook eventuele overige leveranciers van informatie aan deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daardoor verstrekte informatie.

Italiaans Restaurant Vaticano aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. In geen geval is Italiaans Restaurant Vaticano aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met op deze website beschikbare informatie of documenten. Italiaans Restaurant Vaticano geeft bezoekers van haar website de garantie dat zij betrouwbare en veilige informatie krijgen en dat er correct wordt omgegaan met eventuele privacygevoelige informatie.

webdesign door Veldmaat ICT